दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५