दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

फागुन महिनाको आय व्यय विवरण २०७४/०७५