दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

During the agreement of physical fitness center between Duhabi Municipality and Manamohan polytechnic 2075.09.20