दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

२०७४/१२/३० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकका केहि झलकहरु