दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

निर्माण व्यवसायीको लागि सुचना (सौर्य सडक बत्ति जडान ठेक्काको लागि सूचना)