दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.व.२०७३/०७४ का लागि Backhoe Loader मेसिन खरिद गर्ने कार्य सम्बन्धि सूचना .